Podaruj 1% w Roku Miłosierdzia

Możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego istnieje od 2004 roku na mocy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.: Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm).
Wprowadzając zapis o przekazywaniu 1% ustawodawca wprowadził kolejną możliwość dla organizacji pozarządowych pozyskiwania środków na działalność tych organizacji. Nie każda jednak organizacja pozarządowa posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP), a tylko takie mogą skorzystać z wpłat 1% od podatników. Status takiej organizacji można zweryfikować na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości sprawdzając czy dana organizacja jest wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym – jako organizacja OPP.

Caritas Diecezji Elbląskiej – jest taką organizacją, można to sprawdzić na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego

Przekazanie 1% nie obciąża podatnika, ale stanowi możliwość decydowania o tym, na co zostanie przeznaczony 1% jego podatku.

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia podarowanie 1% na rzecz ubogich i bezdomnych, dzieci potrzebujących wsparcia jest szczególnie aktualne.

Miłosierdzie to współczucie i wierność, wrażliwość na nędzę ludzką, ukazanie się wobec nieszczęścia, nędzy i grzechu, obrona ubogich, skrzywdzonych, słabych, chorych, to wytrwała cierpliwość. Granicą miłosierdzia jest zatwardziałość, pycha, przekonanie o własnej bezgrzeszności i sile. Miłosierdzie wyrzeka się zemsty, żywienia urazy, braku przebaczenia. (ks. Stanisław Małkowski)