Turnusy dla dzieci w Mikoszewie

Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

„Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin będących w trudnych sytuacjach materialnych i rodzinnych”

Caritas Diecezji Elbląskiej od 08 lipca do 09 sierpnia 2017r. organizuje kolonie letnie dla dzieci z województwa pomorskiego w Ośrodku Kolonijno – Formacyjnym Caritas Diecezji Elbląskiej w Mikoszewie, ul. Wiślana 20, 82-103 Stegna.

Turnus I 08.07-17.07.2017r.

Turnus II 19.07-28.07.2017r.

Turnus III 31.07-09.08.2017r.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Kuratorium Oświaty w Gdańsku.