Wielkanocne świece Caritas i Skarbonka Miłosierdzia

Rozpoczęliśmy Wielki Post, który jest dobrą okazją do czynienia dobra. Jednym z nich jest Jałmużna, czyli „datek dla biednych i  potrzebujących”, uczynek miłosierny. Pismo Święte wiele razy wspomina o obowiązku dawania jałmużny. Właściwym motywem dawania jałmużny jest miłość – miłość Boga i miłość bliźniego: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”  (Mt 25, 41). Dlatego zachęcamy do odbierania Skarbonek na Jałmużnę Wielkopostną  swoich parafiach. Po 40 dniach Wielkiego Postu skarbonki przynoszone są do parafii zgodnie z miejscowym zwyczajem. W akcję mogą włączać się dzieci, dorośli, osoby starsze, a także całe rodziny.

W tym okresie Caritas Diecezji Elbląskiej rozprowadza Wielkanocne Świece Caritas.