Nowy Program „Od seniora dla juniora”

Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem:
 „Od seniora dla juniora” Umowa ROPS – I.614.8.2019 zawarta 12.04.2019r.
W ramach zadania Caritas Diecezji Elbląskiej prowadzi Klub Seniora. Spotkania odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki przy ul. Zamkowej 17.
Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.