Ogłoszenia

Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

1/ Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin – „Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r.

Caritas Diecezji Elbląskiej od 09 maja do 31 grudnia 2019r. prowadzi Poradnię Rodzinną przy ul. Zamkowej 17. Poradnia czynna jest w środy w godzinach 16.00 – 18.00 (przerwa wakacyjna VII i VIII). W poradni pracują specjaliści: psycholog-psychoterapeuta, pedagog, mediator-negocjator rodzinny, etyk, duszpasterz, konsultant rodzinny, specjalista od przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Gminy Miasto Elbląg.
…………………………………………………………………….

2/ Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

„Organizacja wypoczynku letniego – profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2019 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r. – Kolonie letnie dla elbląskich dzieci i młodzieży”

Caritas Diecezji Elbląskiej od 11 lipca do 23 sierpnia 2019r. organizuje kolonie letnie dla elbląskich dzieci w Caritas Diecezji Elbląskiej Ośrodek Kolonijno – Formacyjny w Mikoszewie, ul. Wiślana 20, 82-103 Stegna.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Gminy Miasto Elbląg.
…………………………………………………………………………

3/  Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne do Konkursu Senior Caritas pod tytułem:

„Aktywny Senior” Umowa NR 103/2019/CP zawarta dnia 04 kwietnia 2019r.

W ramach zadania Caritas Diecezji Elbląskiej prowadzi Klub Seniora, spotkania odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Caritas Polska