Dzieci z Białorusi na koloniach w Mikoszewie

W dniach 10.06.2019-23.06.2019 w Mikoszewie odpoczywała 45 osobowa grupa dzieci i młodzieży z Białorusi wraz z opiekunami. To były dzieci z rodzin wielodzietnych, biednych i niepełnych, większość z nich po raz pierwszy była w Polsce. Dla dzieci z Białorusi zostały zorganizowane zajęcia sportowe, wychowawcze, lekcje religii, warsztaty, na których młodzież miała możliwość zapoznania się z polską kulturą i tradycjami. Główny cel pobytu dzieci – to poprawienie stanu zdrowia dzieci, duchowy rozwój, odpoczynek i poznanie historii i kultury kraju ich przodków.

Przy wsparciu Caritas Polska w osobie zastępcy dyrektora księdza Krzysztofa Sroki został zorganizowany wyjazd krajoznawczy do Gdańska, gdzie dzieci miały możliwość zapoznania się z zabytkami Gdańska i jego historią. Dzieci wyjechały z Mikoszewa pełne wrażeń z marzeniem powrotu do Polski w następnym roku.