Klub Seniora przy Caritas Diecezji Elbląskiej

Klub Seniora przy Caritas Diecezji Elbląskiej działa przez cały rok i podejmuje działania zmierzające do zapewnienia seniorom poprawy samopoczucia, aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności, integracje międzypokoleniowe i udział wolontariuszy.

Dzięki dotacji Caritas Polska z Programu Senior Caritas mogliśmy zorganizować dwie wycieczki dla dwóch grup seniorów i poprowadzić warsztaty rękodzielnicze i artystyczne.

W dniach 4-5-6 czerwca 2019r. odbyła się wycieczka do Warzenka, Szymbarka i Trójmiasta dla 25 osób.
W Szymbarku uczestnicy zwiedzali Centrum Edukacji i Promocji Regionu, a mianowicie Kaplicę pw. Św. Rafała Kalinowskiego, Dom do góry nogami, Statuę Świętowida Kaszuba, Rekonstrukcję dworu polskiego z Salina.
W Kartuzach Kolegiatę Najświętszej Maryi Panny. Natomiast w Gdyni ciekawostką był rejs po porcie i rejs po Motławie w Gdańsku.

W dniach 17-18-19 czerwca 2019r. odbyła się wycieczka do Torunia i Lichenia dla 23 osób. W Toruniu uczestnicy wycieczki zwiedzali Ratusz Staromiejski, Kościół Mariacki i Muzeum Piernika Toruńskiego, natomiast w Licheniu Bazylikę Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, Stary i Nowy Licheń oraz Golgotę.

Po odpoczynku wakacyjnym seniorzy skupiają się na robótkach ręcznych i artystycznych. Powstają już pierwsze kartki okolicznościowe i świąteczne. Odbyły się również pierwsze spotkania z florystyki, gdzie pod kierunkiem prowadzącej powstają wiązanki i stroiki świąteczne.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć: