„Jadłodajnia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością”

Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Jadłodajnia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością” Umowa nr PS-I.947.7.1.2019.B z dnia 04.11.2019r.

W ramach projektu zostanie zakupiony i wydany: suchy prowiant, odzież, obuwie, środki czystości i higieny osobistej dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Zostanie również przeprowadzony niezbędny remont kuchni i magazynu przy Jadłodajni.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.