CDE – „Aktywny senior w każdym wieku”

Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – „Aktywny senior w każdym wieku”

Klub Seniora przy Caritas Diecezji Elbląskiej działa przez cały rok i podejmuje działania zmierzające do poprawy jakości życia seniorów poprzez umożliwienie rozwoju zainteresowań, organizację zajęć edukacyjno – kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych w miejscu zamieszkania.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w terminie 01.05-31.12.2022r.